Personale

Der er ca. 45 ansatte fordelt på social- og sundhedspersonale, centersygeplejerske, køkkenpersonale, rengøring og administrativ medarbejder.

Hvert afsnit har fast personale, dog med samarbejde på tværs af afsnittene efter behov.

Der er døgndækning af personale i plejeafsnittet og demensafsnittet.

Vejerslev Ældrecenter er et uddannelsessted, hvor vi bl.a. har social- og sundhedselever i praktik. I boksen kan du se mere om at blive social og sundhedselev i Morsø Kommune.

Pedelopgaver klares i samarbejde med og af Kommunale Ejendomme.