Personale

Der er ca. 45 ansatte fordelt på social og sundhedspersonale, centersygeplejerske, køkkenpersonale, rengøring og administrativ medarbejder.

Hvert afsnit har fast personale, dog med samarbejde på tværs af afsnittene efter behov.

Der er døgndækning af personale i plejeafsnittet og demensafsnittet.

Vejerslev Ældrecenter er et uddannelsessted, hvor vi bl.a. har social- og sundhedselever i praktik. I boksen kan du se mere om at blive social og sundhedselev i Morsø Kommune.

Pedelopgaver klares i samarbejde med og af Kommunale ejendomme.