Om Vejerslev Ældrecenter

Vejerslev Ældrecenter er beliggende i Vils by på sydmors. Ældrecenteret har et plejeafsnit, demensafsnittet Skovly og otte ældreboliger i tæt tilknytning til centeret.

Vejerslev Ældrecenter har tre typer boliger:

  • plejeafsnittet med plads til 16 beboer
  • demensafsnittet Skovly med plads til 12 beboer
  • otte ældreboliger ved ældrecenteret

Plejeafsnittet og demensafsnittet er placeret i to forskellige bygninger. Begge steder er der døgndækning. Ældreboligerne er dækket af den almindelige hjemmepleje

Vejerslev Ældrecenter er til ældre med fysiske og/eller psykiske handicaps, som på grund af disse har behov for støtte og hjælp i hverdagen.  

Hvordan får jeg en plads?

Hvis du ikke har mulighed for at blive boende i eget hjem på grund af fysisk handicap eller behov for særlig pleje, har Morsø Kommune en række ældreboliger samt plejeboliger. Begge boligformer kræver en visitation fra Morsø Kommunes Visitation. Du skal endvidere selv udtrykke ønske om at ville bo i en plejebolig.

Hvis du har behov for en plejebolig eller en ældrebolig, kan du henvende dig til Morsø Kommunes Visitation på telefon 9970 6348.

Sygeplejeklinik

En af kommunens tre sygeplejeklinikker er på Vejerslev Ældrecenter. Du kan se mere om sygeplejeklinikken og åbningstider herunder:

  • Sygeplejeklinikker i Morsø Kommune