Boliger

På Vejerslev Ældrecenter er boligerne forskellige, alt efter om du bor i en plejebolig på centeret, i en stue på demensafsnittet eller om du har en ældrebolig med en lille terrasse og have.

Vejerslev Ældrecenter er til ældre borgere, som på grund af fysiske og/eller psykiske handicaps, har behov for støtte og hjælp i dagligdagen.

Demensafsnittet

Der er plads til 12 beboere i demensafsnittet "Skovly". Bygningerne er i et plan. Stuerne ligger på to adskilte gange med seks pladser på hver gang. Alle stuerne er på 37 m2. Der er badeværelse, et lille the-køkken og en stue, der fungerer både som soveværelse og stue. 

På hver gang er der et fællesrum med køkken. Fællesrummet er vores spise- og dagligstue, hvor vi også har forskellige aktiviteter. Vi har en dejlig stor have, som vi er ude i, så ofte det kan lade sig gøre. Haven er specielt indrettet til at stimulere sanserne.

Plejeafsnittet

Der er plads til 16 beboer i plejeafsnittet. Der er også mulighed for at bo i en plejebolig som ægtepar.

Plejeafsnittet er i ét plan med en opdeling i gang B og C. Der er trapper/elevator ved hovedindgangen.

Gang B består af:

  • Fem boliger på 52m2 + 3 boliger på 67m2
  • En gæstestue med eget bad/toilet

Gang C består af:

  • Otte boliger på 55m2
  • En gæstestue og dag/nat stue med fælles bad/toilet

Til hver bolig er der et lille køkken og i forlængelse af køkkenet er stuen. Der hører et stort badeværelse og soveværelse til hver bolig.

Kommunale Ejendomme i Morsø Kommune udfærdiger lejekontrakt.

Ældreboliger

Der er otte ældreboliger, som ligger i tilknytningen til plejeafsnittet. 

Fælles for boligerne

Morsø Kommunens Kommunale Ejendomme står for drift og vedligeholdelse af boligerne. De har ansat en pedel, som i hverdagen passer udenomsarealerne og står for det praktiske i forhold til boligerne.

Lejlighederne udlejes på lige vilkår med andre lejeboliger og der betales indskud, husleje, el, varme og vand samt antennebidrag. Der kan søges om boligstøtte efter de gældende regler. 

Praktiske oplysninger ved indflytning

Når du flytter ind på Vejerslev Ældrecenter medbringes egne møbler. Hvis du har behov for en plejeseng, stilles den til rådighed af kommunen efter forudgående visitation (bemærk i demensafsnittet er der altid en plejeseng). På samme vis medbringer du dyne, pude, sengelinned, håndklæder og tøj.

Der ydes rengøringshjælp efter kommunens kvalitetsstandard og du kan efter behov få hjælp til at vaske tøj.